CHATVIRUS
En ny sygdom opdaget i 1997 af Beverly og Darth V.©.

Forhistorie:
Chatvirus blev første gang beskrevet ganske kort i midten af juli 1997 på PULS' chatsider. Den nøjagtige dato er gået tabt, formentlig spist af tidens tand.
Den videnskabelige research fortsatte sommeren over, med indsamling af symptomer, og med forsøg på at finde mulighed for helbredelse af sygdommen.
Den 3. september 1997 forelå resultatet af undersøgelserne, og det er som følger:

Symptomer:
Der er op til otte forskellige symptomer. Ofte vil man kunne se de fleste af dem hos den angrebne.
1. Personen udbryder højt *LOL*, i stedet for at grine almindeligt, som respons på morsomheder.
2. Personen begynder ofte sine sætninger med: "Jeg chattede med en på Nettet den anden dag, som sagde...."
3. Personens telefonlinie bliver så godt som alle hverdage optaget præcis kl 19:30, og det varer i flere timer frem. Søndag bliver der dog allerede optaget ved middagstid. Den eneste måde at få kontakt i disse tidsrum er personlig henvendelse, eller via mobiltelefon/OPS, hvis personen har sådanne tekniske remedier.
4. Skal en anden i husstanden bruge telefonen i ovennævnte tidsrum, bliver denne person ofte mødt med kommentarer som: "Kan det ikke vente, jeg er lige i gang med..." eller: "Behøver det at være lige nu?"
5. Kommer personen en aften sent hjem, fra arbejde eller venskabelig komsammen, ses et nærmest desperat ønske om, bare lige at logge på i 10 minutter. Ofte ender det alligevel med flere timers chat.
6. Sorte rande, evt. poser under øjnene, som følge af for lidt søvn på forkerte tidspunkter.
7. Hyppige gab hele dagen igennem.
8. Personen kontaktes af telefonselskabet, der undrer sig over den pludselige stigning i trafikken på personens telefonforbindelse.

Sygdomsforløb:
Chatvirus er en snigende sygdom, symptomerne slår ikke ud fra den ene dag til den anden. Ofte lægger personen ikke mærke til, at der er sket en forandring, førend omgivelserne begynder at komme med bemærkninger såsom: "Jeg prøvede at ringe i går, men din telefon var optaget og det var den forresten også i forgårs..." eller: "Hvorfor siger du *host* og ikke bare host, som os andre?". eller: "Hvem var det, du sagde du har talt med? Grev Dracula??", efterfulgt af stor måben.
Det kan være yderst vanskeligt at få personen til at indse, at det er chatvirus, der er ved at slå rod. Og en provokerende udtalelse som: "Så prøv at la' vær' med at chatte i en uge", bliver affejet med et: "HA!, så let som ingenting", ledsaget af et kækt stikken næsen i sky. Iagttages den angrebne person herefter i smug, vil man allerede på andendagen af den lovede afholdsuge, kunne se personen snige sig til at chatte, sent på aftenen, i den tro, at ingen vil opdage det.

Behandling:
Eneste kendte behandling er fjernelse af modem, med brug af magt om nødvendigt. Dette kan dog absolut ikke anbefales, da den angrebne person efter bare fem dage uden chatadgang udviser begyndende desperat adfærd, såsom at ville tage på Internetcafe for derigennem at få adgang til den, for personen. lykkebringende chat. Og det uden tanke for, at chat på cafe er op til 60% dyrere end chat via egen telefonforbindelse.
Der er risiko for, at personen i sidste ende synker hen i apati og med et tomt blik i øjnene annoncerer: "Jeg står ikke op i dag, har det ikke så godt", mens følgende mærkelige lyde kan ses i talebobler omkring personen: *snøft* *suuuuk* *vrææææl* Der forskes stadig i alternative behandlingsmetoder.

Konklusion:
Vi står over for en helt ny form for virus, som her er navngivet Chatvirus. Op til otte symptomer kan observeres hos den angrebne. Eneste kendte behandlingsmetode er fjernelse af den angrebnes modem, dette kan dog ikke anbefales. Det er endnu for tidligt at udtale sig om hvorvidt det vil være muligt at fremstille forebyggende medicin.

Copyright © 1997 Annette ChristensenMangler menuen ude til venstre? Klik her!
Send e-mail
Dokument oprettet 3. september 1997
Sidst ændret 19. september 2009
© Annette Christensen